تقویم نمایشگاهی

تقویم نمایشگاهی شرکت کولان سل

ردیفنمایشگاهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
1نماشگاه نفت و گاز و پتروشیمیتهران اردیبهشت 97
2نمایشگاه حرارتی و برودتیتبریز11 الی 14 اردیبهشت 97
3نماشگاه آگروفودتهران11 الی 18 تیر 97
4نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشیتهران3 الی 6 آبان 97