کاربری ها

راهکار های شرکت کولان سل

Home » کاربری ها
Koler-img

کولر های آبی

ایجاد هوای خنک توسط کولر های آبی

Morghdari-img

صنعت مرغداری

ایجاد هوای خنک در صنعت مرغداری

Golkhaneh-img

گلخانه

ایجاد هوای مطبوع در گلخانه

Nirogah-img

نیروگاه ها

پیش سرمایش برای توربین نیروگاه ها

گالری تصاویر